Тѳлѳѳ


Сиздер Кытайдан, КМШ жана Европа ѳлкѳлѳрүнѳн продукцияга буйрутма бере аласыз. Россияга. Жеткирип берүү жолу менен. Физикалык дагы жана юридикалык дагы тарап катары. Дүң жана чекене.

Товарга жана кызмат кѳрсѳтүүгѳ тѳлѳѳ сизге ыңгайлуу жол менен ишке ашырылат: Эсепти кѳрсѳтүү жолу менен, накталай, банк аркылуу которуу. Тѳлѳѳ үчүн рубль, сом, юань, доллар жана евро алынат. Банк реквизиттерин тѳмѳндѳ табасыз.

Филиал «ДКИБ-Главный» ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»:
1180000101801104 кыргыз сомунда
1180000101801205 АКШ долларында
1180000101801306 евродо
1180000101801407 россия рублинде
1180000101801508 кытай юанында