Текстиль сатуу.


Биз Кытайдын жана Европанын текстиль буюмдарын ташып жеткирүү жана аны дүң-чекене соодалоону ишке ашырабыз. Биздин негизги сатуу базарыбыз Россия жана КМШ ѳлкѳлѳрү.

Электрондук жабдуулар.


Электр тармактарын монтаждоочу жабдууларды, электр буюмдарын, ѳндүрүш жабдууларын ташып келебиз.

Өтүүгө жабдуу

Консультация жана ташып жеткирүү.


Чет жерден сатып алууну ишке ашырууга, аны дарегине жеткирүүгѳ жана бажы кѳзѳмѳлүнѳн ийгиликтүү ѳткѳзүүгѳ жардам беребиз.

Кардарлар жана партнёрлор


«ГлавТрансАзия» менен тѳмѳнкү кардарлар жана партнёрлор ийгиликтүү иштешип жатат