Ташып жеткирүү


Ташып жеткирүү боюнча башкы партнёр – ООО«Региональная Экспресс Доставка».
Компания товарлардын дүң жана чекене түрдѳгү партияларын «ГлавТрансАзия» үчүн эксклюзивдүү шарттарда комплекстүү жүктѳѳ менен алектенет. Жүктүн жакшы сакталышы жана аны мѳѳнѳтүндѳ жеткирүү- «РЭД» компаниясынын ишинин негизги принциби.

Башкы партнёрдун реквизиттери:
ОГРН 1177746301402
ИНН/КПП 9723022468/772301001