Компаниянын кеңсеси

+996 901-288

Склад

+996 901-288


Долбоор жѳнүндѳ айтып бериңиз


Суроо бериңиз, биз жооп беребиз. Же товардын партиясына буйрутма бериңиз, биз тез жана ыкчам сиз үчүн коммерциалык сунуш даярдап беребиз.

Милдеттүү түрдѳ толтура турган жерлер Жылдызча(*) менен белгиленген

Кыргызстан, Бишкек шаары, Ибраимов кѳч. 30/1.

Россиядагы башкы партнёр


ООО «Невская Торгово-Промышленная Компания»

Эгерде сизде Россияга жүк жүктѳп, жѳнѳтүү зарылчылыгы болсо, сиз биздин ѳкүлгѳ кайрылсаңыз болот: Невская Торгово-Промышленной Компания.

Санкт-Петербург, Ворошилов кѳч., 2, 412-кеңсе, «Охта» Бизнес-борбору.

+7 (812) 319-73-61
ntpk.spb@mail.ru