Товарларды сатып алуу

Кытай, Европа жана КМШдан сиздер үчүн товар жана жабдууларды жагымдуу баалар менен сатып беребиз. Жүктѳѳ боюнча сүйлѳшүүлѳр болот.

Логистика

Буйрутмаларды ѳз алдынча чогултуп жана аны Кыргызстанга кыска мѳѳнѳттѳ жеткиребиз.

Ийгилик

Сиздердин товарларды кыска мѳѳнѳт ичинде, оптималдуу баада Россияга Импорттойбуз.

ГлавТрансАзия - сиздердин тандоо

Биз 2015-жылдан бери Кытай, Европа жана КМШ ѳлкѳлѳрүнѳн жабдуу жана товарларды импортоо, экспортоо менен ийгиликтүү алектенип келе жатабыз. Чыгыш Европанын, Россиянын жана Евро биримдикке кирген ѳлкѳлѳрдѳгү ири кардарлар жана партнёрлор бизге ишеним кѳрсѳтүп жатышат. Товарлар менен иштѳѳнүн бардык баскычтарында түзүлгѳн кызматташуунун негизинде, «ГлавТрансАзия», сатып алуунун ар кыл кѳлѳмүн үзгүлтүксүз, ийкемдүү мѳѳнѳттѳ камсыз кылууга жѳндѳмдүү.

16236+

2017-жылы 16236+ товар жана жабдуу биз аркылуу жүктѳлгѳн.

42%

Биз менен 42% жеткирүү мѳѳнѳтү үнѳмдѳлгѳн

1

Россияда эксклюзивдүү 1 ѳкүл — ООО «НТПК»

4

Сиздердин милдеттерди чечүүгѳ жарамдуу 4 менеджер